Natuurlijk imkeren …. Bestaat er dan zoiets als “Niet natuurlijk imkeren?”
Laat ons een vergelijking maken. Er is bio-landbouw, biodynamische landbouw, natuurlijke landbouw, permacultuur, traditioneel-chemische landbouw en nog meer landbouw….
Zoals er veel manieren zijn om planten en voedsel te kweken zo zijn er inderdaad verschillende methodes om te imkeren.
Laat dit meteen duidelijk zijn: wat we hier uiteenzetten is niet dé weg en dé waarheid.
Wel een basis met methodes van bijen houden die het logisch gevolg zijn van een “ecologische levensvisie”.
Probeer maar eens voor jezelf uit te maken van welke soort wereld je droomt en waarop die wereld gebaseerd is. En vooral ook hoever je wilt gaan in het concreet toepassen van je principes en inzichten. Sommigen weigeren hardnekkig te sproeien op hun groenten maar doen dat wel op de paden in de tuin. Anderen opteren voor meer natuurlijke geneeswijzen maar hollen naar het ziekenhuis van zodra ze denken “echt” ziek te zijn.
Wat we doen is het gevolg van onze inzichten, opvattingen, overtuiging, mogelijkheden, inzet, al of niet consequent zijn enz …
Dat is ook zo met bijen houden.
Laat me je meteen uitnodigen om voor jezelf geheel eerlijk te antwoorden op deze vraag:
“Welke is voor jou de belangrijkste reden om bijen te houden?”
Er zijn geen foute of goede antwoorden op die vraag. En we gaan geen mensen veroordelen omdat je eerlijke antwoord “honing” was…Op zich hebben we niks tegen zalige honing!
Maar je kunt ook bijen houden in de eerste plaats om de bijen zelf. Om ze zo respectvol mogelijk in stand te houden, zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke levenswijze.

Helaas, helaas, we beseffen volkomen dat dit niet eenvoudig te realiseren is in de context van geïndustrialiseerde en dicht bevolkte regio’s als Vlaanderen.
De levenskwaliteit van elk levend wezen begint bij zijn leefomgeving. Hoe het met ons leefmilieu gesteld is horen we elke dag. Om elke hoek beloeren er onze bijen heel wat bedreigingen.
Wat gezegd van een land waar men zegt dat bijen het beter doen in de stad dan op het platteland omdat daar meer biodiversiteit is? De wereld op z’n kop!
Maar de eerste rapporten over het negatieve effect op bijen van de hoge concentraties fijn stof in de steden zijn al verschenen…. Het gaat hem niet om stad of platteland.
Elke imker zou toch per definitie (al ware het nog maar een beetje) milieuactivist moeten zijn.
Gebruik jij nog belastende chemicaliën in je eigen omgeving? In de tuin, op de paden of terrassen maar evengoed om te wassen en te plassen. Veel komt in oppervlakte water terecht. Bijen drinken…
Velen roepen luid dat er teveel pesticiden gebruikt worden. Volkomen terecht. Wij houden wel bijen maar… wat doen we ten voordele van het leefmilieu van de bij (en van onszelf…)?
Over het milieu zijn dikke boeken te vullen maar dat is niet de eerste bedoeling van deze site.
Voor de bijen begint alles bij hun vliegomgeving maar… daarnaast is er “de methode” waar de imker voor kiest. Daar willen we het hier over hebben.
We brengen info samen die je toelaat te imkeren op een manier waarbij het leven van de bijen in de kast zo dicht mogelijk bij leven in het wild staat. We geven zoveel mogelijk in handen van de bijen zelf omdat we ervan overtuigd zijn dat zij beter dan wijzelf weten wat goed is voor hen.
Wat zeg je? Allemaal goed en wel maar wat bijv. met dat spook genaamd varroa? Eén van de vele vragen waarop we ook hier naar antwoorden gaan zoeken.

We zijn de Oudenaardse Imkersvereniging bijzonder dankbaar dat we hier de ruimte krijgen om dit onderwerp wat uit te diepen. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van wat hier te lezen is. Dat zijn wel ondergetekende en eventueel andere auteurs.
Deze site is nooit af of volledig. We hopen dat die steeds blijft leven en groeien. De site is er voor jou.
Lode Devos

Met dank aan onze sponsors : gemeente Horebeke en stad Oudenaarde. Private sponsors Browaeys NV, Nxtlvl
sponsors-2016-horebeke