Er bestaanongetwijfeld wereldwijd vele manieren van natuurlijk imkeren die we niet kennen.
Wat we hier samenbrengen is bewust “streekgebonden”. Maar dezelfde basisprincipes gelden overal.
De uitwerking kan aardig verschillen. Het uiteindelijke resultaat niet.
Bijen kunnen natuurlijk leven, en doen dat ook, in zowat elke holle ruimte. Bijen zijn ongelofelijk flexibel. Dat is ook de reden waarom ze zich zo intens door de mens laten “manipuleren”.

Op vele fora worden intense discussies gevoerd over “de perfecte kast”.
Maar laten we het simpel houden. De oorspronkelijke bij in onze streken was een bos-bij.
Die leefde vooral in holle bomen in ruimtes die overwegend rond van vorm waren.
Een ronde kast lijkt “ideaal” maar niet gemakkelijk te maken. Een vierkante kast lijkt daar het dichtst bij aan te sluiten maar bijen doen het vaak ook erg goed in een geheel andere behuizing.
Laat ons daarom proberen om wat echt belangrijk is en wat echt het verschil maakt voorop te stellen.
Pakweg “overwinteren op eigen honing” of “zelf raten bouwen” is belangrijker dan rond of vierkant.
We stellen een aantal bestaande methodes voor die de mogelijkheid bieden om de bijen een zo natuurlijk mogelijk leven te laten leiden. Het is aan elke imker om hiermee op stap te gaan en hierin eigen keuzes te maken. Maar verlies vooral niet uit het oog wat essentieel is.     1. De Eco-Bijenkast
ofVerbeterde Warré – Jean Marie Frèrès & Jean Claude Guillaume.
           Onze “favoriet” om meerdere redenen die we graag verder zullen uitleggen.
           Maar het hoeft niet per sé jouw favoriet te zijn…
           Deze methode is geheel gebaseerd op de methode van de Franse pastoor Warré.(1867-1951)
           Een miskende landgenoot uit de Ardennen, Jean Marie Frèrès (1934-1995), heeft deze
           methode verbeterd. Diens Franse vriend Jean Claude Guillaume leeft aan de voet van de
           Pyreneeën en heeft het werk van Jean Marie in vele artikels en een boek vastgelegd.
     2. Top Bar Hives
        
We gaan ervan uit dat bijen in onze regio’s en klimaat zowat altijd kiezen voor een verticale
          uitbouw van hun nest. Raten worden van boven naar beneden gebouwd en een nest wordt
          verder naar benden vergroot als er meer ruimte nodig is.
          Bijen kunnen echter hun nest ook horizontaal uitbreiden. De Top Bar Hive (TBH) is beperkt in
          de diepte maar geeft de bijen de mogelijkheid om in de lengte alsmaar nieuwe raten toe te
          voegen.
          Deze kast is ontwikkeld in Kenya (wordt vaak Keniaanse kast genoemd) en dat is geen toeval.
          Wellicht is deze kast meer voor warmere klimaten geschikt.
          Maar vooral in de Verenigde Staten (en ook in de UK) wordt dit kast-type vrij intens en met
          succes gebruikt. Dus ook in streken met koude winters.
          Het is een optie …
     3. Bio-Dynamisch imkeren (Gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner)
          Rudolf Steiner (1861-1925) ligt aan de basis van de Antroposofische levensleer.
          We kunnen hier niet uiteenzetten waar Antroposofie allemaal voor staat, hoe boeiend ook.
          Het betreft een algemene levensvisie en Steiner heeft vitale onderwerpen als landbouw,
          voeding, opvoeding en onderwijs, geneeskunde enz op geheel eigen wijze uitgebouwd.
          Hij heeft ook de basis gelegd voor het Bio-Dynamisch imkeren. Kortweg BD-imkeren.     
     
4. Andere :
          - Holle boomstammen
            Voor zij die terug willen naar de basis-behuizing van onze bijen.
            Wij kennen vooral “les ruches troncs” uit Frankrijk.
          - PermApiculture (Permanent Apiculture) met de Perone kast
            Slechts een aantal jaren geleden ontwikkelde de Argentijn Oscar Perone deze kast en
            methode. Een kast met een opvallend groot vol

Met dank aan onze sponsors : gemeente Horebeke en stad Oudenaarde. Private sponsors Browaeys NV, Nxtlvl
sponsors-2016-nxtlvl