Het is uitgesloten om in een paar volzinnen weer te geven wat natuurlijk imkeren inhoudt.
Waar gaat het vooral om? Wat staat er centraal? Dat proberen we te verwoorden.
Api-centrisch. De honingbij centraal stellen.
Klinkt wellicht evident en er zullen weinig imkers denken: “Dat doe ik niet”
Maar werkelijk kast per kast koningin, werksters, darren, raten, broed en andere kastbewoners samen met stuifmeel, honing en propolis als één volk, als één geheel respecteren en behandelen.
De bijen zichzelf laten besturen per kast. En niet als imker voortdurend ingrijpen en sturen.
Bijen zo dicht mogelijk bij de “wilde” toestand laten leven. Daarbij moeten ze dus zo veel mogelijk zelf afrekenen met “bedreigingen en gevaren”.
Bijen zijn een fantastisch onderdeel in een keten, samengesteld uit alles wat leeft. Iedereen is het eens over het belang van bestuiving, maar er is zoveel meer.
“ Zeg me hoe je imkert en ik zeg je wie je bent” is geen gekke uitspraak.
Natuurlijk imkeren past perfect in dit rijtje: milieubewust, biologische landbouw & tuinieren, permacultuur, natuurlijke bio-voeding enz …
Laat ons meteen ook duidelijk zijn. Natuurlijk en het meest verspreide “modern” imkeren zijn eigenlijk niet te combineren.
Het is inderdaad kiezen. U zult merken waarom: de verschillen zijn echt te groot.
Het vergt een andere manier van denken om de mentaliteit te begrijpen die achter dit, tegelijk oeroude en vernieuwde, concept van bijen houden schuil gaat.
Tegelijk juichen we elke stap in de goeie richting toe.

 
- Twee werelden :
   Zoals we aangaven in de inleiding kan je de wereld van de bijen in twee delen bekijken :
          * De leefomgeving buiten de kast: gedeeltelijk keuze van de imker.
             In België * Bijna overal geïndustrialiseerde landbouw : Pesticiden & andere chemie
                            * Intens gebruik chemicaliën door particulieren : in de tuin en in huis (vervuild
                                 oppervlakte water)
                            * Weinig natuurlijke bossen en bijenweide.
                            * Luchtkwaliteit overwegend niet goed
             Als imker bepaal je waar je kasten plaatst en waar je bijen laat uitvliegen.
             Hoeveel volkeren kan de bijenweide in deze omgeving voeden?
             Wat kan/moet ik doen om voor meer en gevarieerde dracht te zorgen?
             Iets wat goed moet geëvalueerd worden eer je de eerste kast installeert.
          * Het leven binnen de kast : De methode:
             Kast-type & alle handelingen = geheel de keuze van de imker

- Basisprincipes van de methode :
     * Aangepaste behuizing :
              - Ideaal is een vliegomgeving zonder vervuiling…
              - Meeste natuur-imkers gebruiken geen bijen-hal. Kasten staan niet gegroepeerd.
              - Kasten zonder ramen/kaders.
              - Kasten met massieve vloeren (geen varroa-rooster)
              - Kasten en inhoud bestaan alleen uit natuurlijke materialen. Massief hout, stro enz..
     * Methode zelf :
              - Een volk benaderen als één geheel. Dat betekent dat we vermijden om bijen te wisselen
                van kast, om nieuwe koninginnen te introduceren, om broed te verhangen enz...
              - Bijen bouwen alle raten zelf. Geen gebruik en hergebruik van wastafels.
                De bijen bepalen dus ook de celgrootte.
              - Elk volk mag de hoeveelheid darren bevatten die het zelf bepaalt.
              - De kast wordt minimaal geopend. Bij sommige methodes is dat maar twee maal/jaar.
              - De bijen overwinteren op eigen honing.
              - Alleen “overschotten” aan productie worden geoogst (honing, propolis. ..)
                Het oogsten van honing kan absoluut maar mag de nodige wintervoorraden niet aantasten.
                Vaak worden honing en raten samen geoogst. (Raten worden niet hergebruikt)
                Honing wordt daardoor vaker geperst en niet geslingerd.
              - Het bijvoederen gebeurt alleen wanneer dat “onvermijdelijk” is en best met eigen honing.
                Dat betekent geen gebruik van geraffineerde suiker. Hoogstens in noodgevallen als er bijv.
                geen betrouwbare honing beschikbaar is. In dat geval kiest men voor producten van
                biologische oorsprong.
              - Alleen natuurlijke bevruchting.
              - De bijen laten zwermen om zich te vermenigvuldigen.
              - Geen gebruik van “kast-vreemde” producten.
                In de kasten zelf worden geen producten gebruikt die daar niet van “nature uit” kunnen in
                terecht komen.
              - Niet reizen met bijenvolkeren.
Besluit:
“ Terug naar de middeleeuwen? Alle prachtige vooruitgang aan de kant? We leven toch in de 21ste eeuw !!!…”
Als je een ervaren imker bent waren het misschien wel deze bedenkingen die bij jou opkwamen.
Een voorbeeld: Als we persen van honing durven promoten wordt er vaak gereageerd met: “Zo ne plakboel, daar begin ik niet aan…”
Goed georganiseerd honing persen is echt niet minder handig dan slingeren. Slingeren is het logische gevolg van het gebruik van ramen en het hergebruik van wastafels.
Veel zaken worden echter afgewezen door mensen die ze nooit geprobeerd hebben.
Natuurlijk imkeren is minder arbeidsintensief, eenvoudiger en goedkoper dan vele manieren van “modern imkeren”.
Maar pas op: bio-tuinbouw is ook eenvoudig maar is absoluut zoveel meer dan “stoppen met scheikundige mest en sproeien”.
Natuurlijk imkeren is eenvoudig maar toch kan je best goed geïnformeerd en voldoende opgeleid zijn eer je er aan begint ….


        

Met dank aan onze sponsors : gemeente Horebeke en stad Oudenaarde. Private sponsors Browaeys NV, Nxtlvl
sponsors-2016-horebeke