Gezien de perikelen omtrent aangekochte was is het waswafel gieten met eigen was een groot succes.

Het is zelfs zo groot dat één weekend niet voldoende is, en we hebben gedurende verscheidene dagen moeten gieten. Het bestuur beraad zich over verdere acties en bijsturing van de gietdag volgend jaar. We overwegen om een tweede toestel aan te schaffen zodat degene die een gietdag hebben meegemaakt het toestel kunnen ontlenen en zelf thuis de nodige waswafels kunenn gieten. Wordt vervolgd 

 

waswafelen2016

Met dank aan onze sponsors : gemeente Horebeke en stad Oudenaarde. Private sponsors Browaeys NV, Nxtlvl
sponsors-2016-nxtlvl