De Koninklijke Oudenaardsebijentelersmaatschappij bestaat sinds vele jaren. Onze vereniging heeft als doel om de  imkers in de Vlaamse Ardennen te ondersteunen in raad en daad.  Onze vereniging telt zowel de gewone hobbyimkers tot overlarvers en natuurimkers.

De ondersteuning en bijstaan met raad en daad gebeurt door middel van de nodige cursussen te organiseren, specifieke voordrachten te geven, de leden daadwerkelijk bij te staan in de praktijk , en door het organiseren van een aantal praktische vergaderingen doorheen het jaar. We gebruiken hiervoor de nodige "moderne" middelen als webpagina's, facebook, filmpjes en andere.

Op vraag van een aantal nieuwe leden geven we in onze vereniging ook ruimte aan "natuurimkers". De nodige voordrachten en uitleg wordt gegeven door ervaringsdeskundigen. Op die manier werken we ook aan een toenadering en beter begrip tussen de verschillende  groepen in de  imkerij. Beide groepen hebben immers een gemeenschappelijk doel en dat is het in standhouden en verzorgen van de bijen en de bijenpopulatie.

We hopen dat je hier alle informatie vindt die je nodig hebt en indien niet verwijzen we graag naar ons contact formulier waar je bijkomende vragen en opmerkingen kunt melden.

Veel leesgenot.

Het bestuur

Met dank aan onze sponsors : gemeente Horebeke en stad Oudenaarde. Private sponsors Browaeys NV, Nxtlvl
sponsors-2016-nxtlvl